Informujemy że ostatni kurs został zawieszony z przyczyn ekonomicznych 
G