INFORMACJA  DLA  OSÓB  ZAINTERESOWANYCH  ZAKUPEM

BILETÓW  MIESIĘCZNYCH

W związku z koniecznością stosowania wymogów RODO tj. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietni 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w prawie swobodnego przepływu takich danych

Informujemy o potrzebie dostarczenia wraz z danymi personalnymi  wypełnionej i podpisanej  zgody na przetwarzanie  Państwa danych osobowych przez naszą firmę .

Formularze  zgody  można :

-pobrać  u  kierowców,

-pobrać  i  wydrukować z naszej strony internetowej( www.transportkruk.pl) Formularz RODO Pobierz

Brak  wypełnionej  i podpisanej  zgody  uniemożliwi  wyrobienie  Państwu biletu  miesięcznego

Z poważaniem

Mieczysław Kruk


 

Sprzedaż biletów miesięcznych szkolnych i pracowniczych.

W celu uzyskania szczegółowych

informacji prosimy o kontakt telefoniczny:

• 0768709046